Để có thể tạo tài khoản và bắt đầu mua hàng trên ShipHangTrungQuoc, quý khách vui lòng sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook bằng cách bấm vào liên kết dưới đây:
Chú ý: Tài khoản Facebook của quý khách phải được đăng ký hoặc liên kết với một địa chỉ email vẫn còn đang được quý khách sử dụng.